2015. február 21., szombat

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 23

Láthatjuk, hogy Pál apostol három hibát követett el a Szanhedrin előtt állva. Hibákat, melyeket később megbánt. Az első hiba az volt, hogy „atyámfiai”- nak nevezte e fontos testület tagjait, a szokásos üdvözlő köszöntés helyett: „A nép vezetői és Izrael vénei”. Azzal, hogy atyafiaknak nevezte őket, egyenrangúnak mutatta magát velük. Mentegethetjük fellépését buzgalmával, amivel hatni akart rájuk, és a ténnyel, hogy megtérése előtt ő maga is tagja volt ennek a nagyhatalmú testületnek. Ez a köszöntés természetesen nem jól sült el. Pál szájára ütöttek a tiszteletlen beszédért.

Pál második hibája az volt, hogy a főpapot meszelt sírnak nevezve mentegette magát hevesen a Szanhedrin előtt. Célzása egyértelmű volt: a főpap külsőleg tisztának látszik, de belül tisztátalansággal van tele. Nem ez volt a legjobb módja hallgatói figyelme elnyerésének.  Később bocsánatot kért, amiért így beszélt a főpapról, de addigra már rájöhetett, hogy elveszítette a csoport jóindulatát.

A fáradt apostol tehát, aki jól ismerte a Szanhedrint alkotó farizeusok és szadduceusok keserű ellenségeskedését és teológiai megosztottságát, olyan kijelentést tett, amellyel remélte, szimpatizánsokat nyer. Ez lehetett a harmadik hibája. Farizeusnak vallotta magát, aki hisz a feltámadásban. A szadduceusok nem hittek a mennyben, vagy a feltámadásban, de a farizeusok igen, nagyon is. A tömeg fele azonnal Pál pártjára állt, míg a másik fele el akarta hallgattatni.

Okos lépés volt, de pont az ellenkezője annak, amit Jézus ugyanilyen helyzetben tett. Ellen White szerint, amikor Jézus állt perbe fogva a Szanhedrin előtt, sokkal keserűbb gyűlölet és ellentét feszült a farizeusok és a szadduceusok között: „Néhány szóval Jézus fel tudta volna kelteni egymással szembeni előítéleteiket, és ezzel el tudta volna fordítani haragjukat önmagáról.” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 705. oldal). A világ Megváltója azonban ehelyett teljesen csöndben maradt, nem használta ki a helyzetet önmaga megmentésére. E történeten elgondolkodva, arra a következtetésre jutottam, milyen jó példa az arra, hogy Jézus a vezetőnk, s még a nagy Pál apostol sem léphet az Ő helyébe. Jézus az, akinek útmutatását kell keresnünk keresztény életünk minden lépéséhez, és nem a testvéreinkét, akármennyire is hűek Istenhez. Jézus elnézte Pálnak az aznap elkövetett hibáit, és még azon az éjszakán gondoskodott róla, hogy az apostol végül eljusson Rómába. Ó, milyen kegyelmes a mi Urunk!

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-Amerikai Divízió Evangélizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése