2015. február 27., péntek

Mai szakasz: Római levél 1

A Római levél Jézus Krisztus evangéliumának erőteljes bemutatója. Ellen White betekintést nyújt abba, hogy Pál levele a rómaiakhoz mekkora világosságot ad nekünk: „Tisztán, egyértelműen és hatalommal mutatja be a Jézus Krisztusban való hit általi megigazulás tanítását... A hit általi megigazulás nagy igazsága, ahogy ez a levél bemutatja, világítótoronyként állta a századok próbáját, hogy a bűnbánó embereket az élet útjára vezesse... Bűnterhelt emberek ezreit vezette a megbocsátás és békesség forrásához. Minden kereszténynek megvan az oka arra, hogy hálát adjon a római gyülekezetnek címzett levélért” (Sketches from the Life of Paul, 187-188. oldal).   

Az első versekben Pál egy rövid bemutatást ad arról, hogy mit fog megosztani az első nyolc fejezetben. Ő egy Istentől elvívott apostol, hogy hirdesse azt az evangéliumot, amelyet már Izraelnek is hirdettek az ószövetségi iratokban. Ez a jó hír (evangélium) Jézus Krisztusról szól, aki a 3. vers szerint „Dávid magvából lett test szerint.” Így Jézus emberként érkezett, ami alkalmassá tette Őt arra, hogy bűnért való áldozatként meghaljon azért, hogy mi kegyelmet kapjunk. Ezen túl, az Ő élete lehetővé teszi számunkra azt, hogy megszabaduljunk bűneinkből, ha elfogadjuk Őt Megváltónknak. Ez tényleg jó hír!

A 16. és 17. versekben Pál elmagyarázza az evangélium hatalmát. Az erő szó görög megfelelője a dünamis, ami azonos a dinamittal. Az evangélium hatalommal teljes, mivel Isten igazsága nyilvánul meg azok életében, akik hisznek, és ez végső soron bizonyítéka a hit általi megigazulásnak. Figyeljük meg azt, ahogyan Ellen White összekapcsolja a hit általi megigazulást a világnak szóló utolsó üzenettel. Ezt mondja: „Néhányan írtak nekem, és azt kérdezték, hogy a hit általi megigazulás üzenete a harmadik angyal üzenete-e, és én erre azt válaszoltam, hogy teljességgel a harmadik angyal üzenete. A próféta kijelenti: »Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet« [Jel 18:1] (Review and Herald, 1890. április 1.).

Más szavakkal: azok, akik megtapasztalják a hit általi megigazulást, Isten igazságát fogják tükrözni, és felhatalmazást kapnak arra, hogy a „hangos kiáltás” üzenetét közvetítsék a világnak. Ez egy olyan hatalom, amit nem kell szégyellni. Miután Pál rámutat arra, hogy Isten ellene van minden istentelenségnek, bemutatja, hogy miért van szükség az evangéliumra, azonosítja a gonoszságát azoknak, akik nincs részük Istenben (18-32. vers). A következő fejezetben azok bűnösségét hangsúlyozza, akik azt vallják, hogy ismerik Istent.

Norman McNulty, M.D.
neurológus, Lawrenceburg, TN, USA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése