2015. február 19., csütörtök

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 21

Pál átváltozása vallási fanatikus zsidóból – aki halálra üldözte és kínozta a keresztényeket (ApCsel 22:4-5) – szeretett apostollá, egyszerűen lenyűgöző. Nézzünk csak a sokaságra, akikre Pál szolgálata hatást gyakorolt. Amikor Pál és társai megérkeztek Tíruszba, a helyiek meghívták, hogy maradjon velük egy hétig. Amikor eljött a távozás ideje, „mindannyian elkísérték” őket „feleségükkel és gyermekeikkel” együtt a partra, ahol térdre estek és együtt imádkoztak (4-5. vers). Majd Pál és kísérői továbbindultak, és megérkeztek Cézáreába, ahol Agabus megjövendölte, hogy Pált Jeruzsálemben le fogják tartóztatni. Ezt hallva, mind a helyiek, mind társai megpróbálták Pált meggyőzni, hogy ne menjen oda (8-13. vers).

Talán a Szentlélek egyszerre bátorította Pált, hogy menjen Jeruzsálembe, miközben megpróbálta vissza is tartani ettől? A szövegek figyelmes olvasása során azt láthatjuk, hogy a Szentlélek figyelmeztette Pált a rá váró bilincsekre és megpróbáltatásokra, de nem irányította őt szükségszerűen Jeruzsálembe. Pál saját óhaja volt a pünkösdi ünnep idejére Jeruzsálembe érni (ApCsel 20:16). Nagyon szerette volna átadni a pogány törzsek gyülekezetei által gyűjtött felajánlásokat a szükséget szenvedő júdeai gyülekezetek javára.

Amikor Pál megérkezett Jeruzsálembe, mennyire más fogadtatás várta, mint azt a missziós területeken megszokhatta! Találkozott Jakabbal, aki ma a Generál Konferencia elnökének felelne meg, és a vénekkel (18. vers). Bár dicsőséget adtak Istennek a munkáért, amit Pál az elmúlt öt évben végzett a pogány törzsek között, sokak számára ezen vezetők közül „ismeretlenek voltak a változó körülmények és a különleges szükségletek, amivel a távoli vidékek munkásai néztek szembe.” Úgy érezték, hogy hatalmukban áll „irányítani ezeken a területeken élő testvéreiket” (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 263. oldal), még a messzi pogányok nagylelkű felajánlásának átvétele után is. A jeruzsálemi vezetők szerint Pál arra tanította a pogányok között élő zsidókat, hogy hagyják el Mózest, és forduljanak Krisztushoz (21. v.). Így felajánlották Pálnak, hogy vegyen részt zsidó tisztulási rítusban a Templomban, hogy az emberek számára is nyilvánvaló legyen: Pál nem fordult el a júdai hagyományoktól.

Pál beleegyezett, de micsoda hibának bizonyult ez! Az ünnep utolsó napján néhány Ázsiából való zsidó, régi ellenségei, meglátták őt, és nagy lármát csaptak. Kivonszolták Pált a templomból, és meg akarták ölni (30-31. v.). Pált letartóztatták, és kísérlete, hogy megbékítse a zsidókat „csak súlyosbította a válságot, fokozta megjövendölt szenvedéseit, megingatva az egyház egyik legerősebb tartóoszlopát, és szomorúságot hozva sok keresztény szívbe mindenfelé.” (Az apostolok története. 405-406. o.). Isten nagy emberei is elkövetnek hibákat. De, ha szívüket folyamatosan Isten felé fordítják, Ő ezeket a hibákat felhasználja az Ő jó munkája javára. Pál végül is Rómába kerül majd.

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-Amerikai Divízió Evangélizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora
Fordította: Kóczián Ágnes


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése