2015. február 25., szerda

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 27

Talán csodálkozunk azon, hogy a szerző miért ír olyan részletességgel erről a hajóútról és a hajótörésről, ami valószínűleg nem annyira lényeges, mint Pál életének egyéb történetei. Lukácsnak 44 versre volt szüksége a történet megírásához, ami lenyűgöző ugyan, de csak 28 verset szán az Ikóniumban, Lisztrában és Derbében történt szolgálatára, és a 18 hónapos korinthusi szolgálatára csak 17 verset. Ellen White utalást tesz a részletes leírás okára, ami nem más, mint hogy tudósítson arról, hogy a hajó személyzete és a foglyok megtapasztalták Isten hatalmát Pál apostolon keresztül, és hogy a pogányok is hallhattak Jézus nevéről (Early Writings, 207. oldal). Pál nem úgy jutott el Rómába, ahogyan először elgondolta, de Isten Pállal volt egész oda vezető úton, és ezt megmutatta a hitetleneknek is. Lukács, a szeretett orvos elkísérte Istennek emberét, mivel Pál egészségi állapota elkezdett romlani. Arisztarkhosz esetében a tudósok azt mondják, hogy az egyetlen módja annak, hogy elkísérhesse Pált római útján az volt, hogy önkéntesen Pál szolgája lett. Amikor már Rómában volt, úgy utalt macedón szolgájára, mint fogolytársára (Kol 4:10).  

Pál négy alkalommal avatkozott közbe a hajóút alatt. Az első akkor volt, amikor Szépkikötőben, Kréta szigetén kikötöttek. Nem javasolta a továbbutazást Róma felé a téli időjárás miatt, amely elkezdődött. A gond az volt, hogy a kikötő nem volt alkalmas a téli tartózkodásra. Mivel foglyokat is szállítottak, a százados parancsolt a hajón, rangban fölötte állt a kapitánynak és a hajó tulajdonosának, ezért úgy döntött, hogy tovább mennek. Ez azonban rossz döntésnek bizonyult. A szél szembe fújt, és a hajótörés veszélye annyira valós volt, hogy köteleket húztak a hajó körül, amelyekkel körülkötötték, hogy szét ne essen (17. vers). A dolgok rosszra fordultak, és mindenki elvesztette a reményt. Ezután következett Pál második beavatkozása. Elmondta mindenkinek, hogy egy angyal arról biztosította, hogy eljutnak Rómába, és senki sem fogja életét veszíteni (21-24. vers). Ez valódi bátorítás volt a személyzetnek és a katonáknak egyaránt. Ez azt is bizonyította, hogy Pál imádkozott a hajón levők életéért.   

Két hét múlva azonban úgy tűnt, hogy utazásuk tragikus véget ér. A hajó legénysége megpróbálta elhagyni a hajót. Ekkor Pál újra beavatkozott. Elmondta a századosnak, hogy a legénységet a fedélzeten kell tartani. Aztán azt mondta mindenkinek, hogy egyenek, hogy visszanyerjék erejüket. Az aggodalom vagy tengeri betegség miatt két hete senki sem evett. Miután ettek, erőt nyertek ahhoz, hogy a hajó terhének egy részét a tengerbe dobják, így könnyítve a hajón.

Pál negyedik beavatkozása szavak nélküli volt. Amikor a hajó partnak csapódott Málta szigetén és töredezni kezdett, a katonák készen álltak arra, hogy a foglyokat megöljék, hogy senki el ne meneküljön, mivel az életükkel kellett volna fizetniük értük. A százados azonban eldöntötte, hogy megmenti Pált, és így az összes fogoly megmenekült. Egy igazán istenfélő ember olyan, mint az élet a halálból a környezetében élők számára.

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-amerikai Divízió Evangelizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése