2015. február 26., csütörtök

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 28

Pál és utastársai a tél elmúlásáig, három hónapon át állomásoztak Málta szigetén. Ez idő alatt Lukács három csodát jegyez fel, amelyek Pál által történtek: lerázott magáról egy mérges kígyót, meggyógyította a sziget legbefolyásosabb emberének édesapját, és más betegeket is meggyógyított (1-9. vers). Pál Szentlélekkel teljes ember volt. Vajon mi mehetett végbe az orvos Lukács elméjében, amikor látta, hogy mennyi ember meggyógyul Pál szolgálata által? Végül felszálltak egy másik hajóra, amely ott állomásozott, és elhajóztak Puteoliba, abba a kikötőbe, amely közel volt Rómához. A százados, akit mélyen megérintett Istennek ez az embere, megengedte Pálnak és barátainak, hogy egy héten keresztül látogassák az ottani keresztényeket. A hír eljuthatott egészen Rómáig, mert amikor az apostol és társai Rómához közeledtek, a keresztények eléjük jöttek „Appiusz fórumáig és Tres Tabernaeig”, hogy fogadják őket (15. vers). Ez kb. 40-50 km-re van Rómától.  

Ellen White beszámol a találkozásról. Amint Pál, Lukács és Arisztarkhosz katonák kíséretében Rómához közelednek, „hirtelen… örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi ugrik elő, a fogoly nyakába borul és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú távollét után atyját üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik, mert igen sokan, szerető várakozástól megélesedett tekintettel, felismerik a megkötözött fogolyban azt a férfit, aki Korinthusban, Filippiben és Efézusban az Élet Igéjét hirdette nekik. Mialatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyjuk köré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást megszakítsák, mert hiszen ők is megtanulták, hogy foglyukat tiszteljék és nagyra becsüljék. A tanítványok azon az elgyötört, szenvedésektől elcsigázott arcon Krisztus képmásának visszfényét látják. Biztosítják Pált, hogy nem felejtették el, hogy mindvégig szeretni fogják, örök hálára kötelezettek iránta azért a boldog reménységért, mely életüket áthatja, és Istennel megbékéltette őket" (Az apostolok története. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 294-295. oldal).

Micsoda fogadtatás! A város, amelyet oly régóta szeretett volna megnyerni Krisztusnak, olyan jeleket mutat, hogy Isten előtte járt, hogy sikeressé tegye őt még a láncokban is. Így az Apostolok cselekedetei azzal ér véget, hogy beszámol arról, hogy Pál saját bérelt szállásán marad két évig (30. vers), viszonylagos szabadságban. Ez alatt az idő alatt egy katonához láncolva „hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül” (31. vers). Innen küldött munkatársakat, hogy erősítsék a gyülekezeteket és újakat alapítsanak. Az Úr munkáját nem lehet megállítani, és nem is fog megállni. A világ hallani fogja az Úr Jézusról szóló jó hírt. A kérdés az, hogy te része leszel-e ennek a nagyszerű munkának? Bárcsak felhasználna Isten mindannyiunkat az Ő dicsőségére!

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-amerikai Divízió Evangelizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése