2015. január 30., péntek

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 1

Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv – szinte minden bibliai könyvnél inkább – örömmel és várakozással tölti meg a szívemet. Élénk képet látok benne arról, hogy milyen lesz a késői eső kitöltetése. Lukács, az orvos-történész, Jézus egyik későbbi tanítványa a könyv elismert szerzője. Az egymást követő fejezetekben megosztja velünk azt, hogy pünkösdöt követően a korai keresztények hogyan hirdették az evangéliumot hatalommal, Jeruzsálemből kiindulva (ApCsel 1-7).

Mielőtt Jézus felment volna a Mennybe, egy fontos kulcsot adott a követőinek, amely alkalmassá teszi őket a Tőle kapott nagy misszióparancs teljesítésére. Ez a kulcs az első fejezetben található meg, és ez az, amire a legnagyobb szükségünk van ma is: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem” (4. vers). A 8. vers tovább részletezi ezt: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.”

Krisztus egy hatalmas küldetést adott nekünk, hogy vigyük el az evangéliumot az egész világnak, de hányszor fordul elő, hogy a nagy misszió parancs teljesítése buzgalmában elkövetjük a legnagyobb mulasztási vétséget; rohanunk előre, elhagyjuk Jeruzsálemet (otthonunkat), mielőtt elfordulnánk bűneinktől, mielőtt egységre jutnánk az otthonunkban (gyülekezetünkben) élőkkel, és mielőtt Isten Igéjére időt szakítottunk volna, és térdeinken kértük volna Isten erejét.

Vétkesek vagyunk ebben mindannyian, magamat is beleértve. De ahogy az új évben előre haladunk, ne legyünk vétkesek többé ebben! Kérjük Istent megújult buzgalommal, hogy adja nekünk ezt a legértékesebb ajándékot! A késői eső kitöltéséről ezt olvashatjuk: „A Szentlélek kitöltetésére úgy gondolnak egyesek, mint egy jövőbeni eseményre, de az egyháznak az az előjoga, hogy már most élhet vele. Keressük, imádkozzunk érte, és higgyünk benne! Szükségünk van rá, és a Menny adni akarja" (Review and Herald, 1895. március 19.). Én nagyon várom, hogy megkapjam ezt az ajándékot. De mi a helyzet veled?


Melody (Melodious Echo) Mason

író, ARME Imaszolgálatok vezetője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése