2015. január 21., szerda

Mai szakasz: János 13

Ebben a fejezetben arról olvashatunk, hogy Jézus nyilvános szolgálata véget ér. A keresztények a pálmaágas vasárnaptól kezdődő és a húsvéttal záródó hetet a „passió hetének” nevezik már igen régóta. A latin passio szó szenvedést jelent, tehát ez Krisztus szenvedésének hete volt.

A tanítványok kényelmetlen kockázatokat vállaltak Jézussal együtt mintegy három és fél éven keresztül. Vajon ez az utolsó kockázatos feladat lesz? Egyesek közülük úgy gondolták, hogy igen. Jézus azt tervezte, hogy egy bérelt szobában fogyasztják el a húsvéti vacsorát. Ez elég biztonságosnak tűnt. Mindnyájan jelen voltak, de egyikük sem vállalta a szolga szerepét. Egyszerűen figyelmen kívül hagyták, mennyi por gyűlt össze sarujuk pántja alatt. A kulturális szokás szerint mindnyájan lefeküdtek az asztal körül az evéshez, így lábuk egy szinten volt. Ilyenkor egy szolga mosta le a vendégek lábáról az út porát. Ám mivel nem volt szolgáljuk, ezért tudomást sem vettek a koszról, kivéve természetesen Jézust.

A keresztre feszítése előtti kritikus estén mivel töltötte idejét a Megváltó? Tantételek sorát magyarázta? A végidei eseményeket taglalta? Nem, ezúttal inkább a kosz érdekelte. Megmosta tanítványai lábát. Azok az egyházak, amelyek gyakorolják ezt a szertartást, az alázatosság szertartásának, vagy szentségének nevezik. Habár Jézus, a Király, határozottan alázatos szolgaként viszonyult tanítványaihoz, és arra hív, hogy mi is így bánjunk egymással (Fil 2:5-8), ám János evangéliumának tanulmányozása közben megfigyelhetjük, hogy a beszámolóból hiányzik az alázatosság szó, és annak minden rokon értelmű alakja. Jézus lemosta a szennyet, majd arra utasította őket, hogy ők is tegyék meg egymásért ugyanezt, ezzel új parancsot adott nekik arra, hogy az Ő szeretetével szeressék egymást.

Valóban alázatra és kockázatvállalásra van szükség ahhoz, hogy bevalljuk, hol vagyunk szennyesek, és hol van szükségünk a megtisztításra. Ahhoz is sok szeretet szükséges, hogy újra és újra elfogadjuk és adjuk a megbocsátást. Hogyan tudunk eljutni idáig? Talán úgy, mint az evangélium szerzője, János, aki az asztalnál Jézus kebelére hajtotta a fejét, és hallgatta a Megváltó szívverésének szent ütemét és tökéletes ritmusát. Így lett a mennydörgés fiából szeretett tanítvánnyá.

Vajon valóban tudatában vagyunk annak, mennyire szeret bennünket Jézus? Bár megtapasztalnánk, milyen az, amikor szívünk egy ütemre dobban Megváltónk szívével!


Christopher Bullock
lelkipásztor, Atlanta, Georgia 
Észak-amerikai Divízió

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése