2015. január 22., csütörtök

Mai szakasz: János 14

Számomra nagyon sokat jelent ez a fejezet. Az 1. verset arra használta fel Isten, hogy kinyilatkoztassa nekem Jézust, a 27-et pedig arra, hogy megerősítse elhívásomat a szolgálatra. Mintegy 5 éven át ateista nézeteket vallottam, aztán kezdtem hinni egy természetfeletti hatalomban. Beiratkoztam a Southern Adventist University nevű egyetemre, és az egyik tantárgy, amit felvettem, a „keresztény tantételek” elnevezést viselte. Mivel már ismertem több világvallást, érdeklődéssel kezdtem tanulmányozni a kereszténységet is. Az első lecke Isten Igéjének fontosságáról szólt, a második pedig az Atya Istenről. A harmadik a Fiú Istenről… Az első kettővel nem volt problémám, de a harmadik már nagyon zavart. Miért hangsúlyozzák túl Jézus személyét?

„KI ez a Jézus? És mit kellene tennem?” – ezt a két kérdést ismételgettem újra és újra Isten felé, miközben az erdőben sétáltam, és megálltam a legnagyobb fánál. Ekkor egy hangot hallottam: „Fogd a Bibliádat! Mutatni akarok neked valamit!” Kezembe vettem a Bibliámat, imádkoztam, és csukott szemmel rámutattam egy igeversre. Ez volt Jn 14:1: „higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” Tehát Ő Jézus, de mit kell nekem tennem? Abban a percben fogadtam be Jézust a szívembe és kezdtem hinni benne, mint Istenben és Megváltóban.

Jn 14:27 szintén nagyon kedves igevers számomra. Mindig a békességet akartam megtalálni, de sosem sikerült. Amikor ISTEN elhívott a lelkészi szolgálatra, egy éjjel későig fenn maradtam, és elsoroltam Neki a szolgálattal kapcsolatos minden félelmemet. Ekkor ismét szólt hozzám az Úr. „Nyisd ki a Bibliádat, mutatok valamit.” Csukott szemmel imádkoztam, majd rámutattam egy igeversre a Bibliában. Amikor ránéztem, azt motyogtam magam elé: „Igen, tudom, hogy ez a békességről szól.” Isten pedig azt mondta: „Olvasd el az egész szöveget!” Elolvastam, és Isten így bátorított: „Chris, most már az én békességem lakik benned (Jézus Lelkének békessége), és már semmitől sem kell félned.” Ekkor mondtam IGENT az elhívásra. Néhány évvel később az a professzor szentelt fel az evangélium szolgálatára, aki először tanított engem Jézusról.

Jn 14:6-ban Jézus ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Jézus személyében maga Isten nyilatkozik meg az emberiség felé: az Ő szeretete, az Ő útja, az Ő igazsága és az Ő élete. Bár megtanulnánk a Szentlélek által, hogy naponta kövessük az Ő utasításait az által, hogy igent mondunk Krisztus követésére!  
Christopher Bullock
lelkipásztor, Atlanta, Georgia
Észak-amerikai Divízió


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése