2015. január 27., kedd

Mai szakasz: János 19

Nem azt a fiút feszítették keresztre, akit kellett volna! Hogyan tudott Izrael egész nemzete egy ilyen drasztikus hibát elkövetni? Minden zsidó férfi évente egyszer elzarándokolt Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Izrael két lehetőség közül választhatott, két férfi közül, és mindkettő „az apa fia" volt. Hogyan lehetett ez? A Barabbás név a „bar” és az „abbas” szóból ered. A „bar” azt jelenti, hogy fia, az „abbas” pedig azt, hogy az apáé.

Azon a napon szabadon bocsátották azt az „apa fiát”, aki halált érdemelt volna a másik két rablóval együtt. Helyette az Atya Fiát, a Názáreti Jézust, akiben Pilátus nem talált halálra való okot, és aki tökéletes bűntelen életet élt, szegezték keresztre azon a pénteken. Megfordítva is igaz, mert biztosan tudjuk, hogy nem a megfelelő „apa fiát” engedték szabadon azon a napon. Az Atya igazi Fiát pedig keresztre feszítették.

Jézus három látszatpert szenvedett végig, mielőtt meghalt volna. De vajon ki volt a vádlottak padján Jézus keresztre feszítése idején? Jézus ezt mondja Jn 12:31-ben: „Most megy végbe az ítélet e világ felett” (új prot. ford.) A kereszt a legvilágosabb kinyilatkoztatás ISTEN szerető szívéről, de azt is egészen szemléletesen mutatja, mi a rossz a világunkban. A kereszten minden ember és minden birodalom bűnös természete felett született ítélet, Jézus pedig saját testében szenvedte el a kárhoztatást minden gonoszságért. A kereszt vádemelés minden erőszak, uzsora, lázadás, kényszerítő és erőszakos vallás ellen, minden bűnbakkeresés, és minden sátáni terület ellen, ahol a vádoló, elítélő lelkület uralkodik a maga szégyenteljes csalásaival.

A kereszten Jézus A MI bűneinkért halt meg. Konkrétan: HELYETTÜNK. Ennél azonban még sokkal többet tett! Jézus úgy halt meg, mint a bűneink hordozója. Ő bűnné lett értünk (2Kor 5:21). Gal 3:13 szerint pedig „átokká lett értünk” (új prot. ford). Sok keresztény úgy gondolja, Jézus azért jött a földre, hogy megtanítsa az embereknek, miként juthatnak a mennybe. Ez a félreértés csökkenti a kereszt értékét, hiszen azt csupán egy eszköznek tekinti, ami által a mennybe juthatunk. Pedig nem így van! Jézus kereszthalála ennél sokkal többet jelent!

Csak János evangéliuma jegyzi fel azt a jelenetet, hogy egy katona átlyukasztotta Jézus oldalát, „amelyből azonnal vér és víz jött ki” (34. vers). A kereszten Jézus vérét ontotta, ami annak jelképe, hogy Isten Fia életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen. Vére átitatta a talajt ott a keresztfa körül. Hálás szívvel fogadjuk el ezt a vért, amely értünk ontatott! Szomjazod a szabadulást és az üdvösséget? Jézus hív, hogy jöjj Hozzá, igyál, és meríts vizet örömmel a szabadító kútfejéből!
 

Christopher Bullock
lelkipásztor, Atlanta, Georgia
Észak-amerikai Divízió


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése