2015. január 31., szombat

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 2

Könnyen elsodorhatnak bennünket azok a látványos események, amelyek pünkösd napját követték. Tüzes nyelvek, hatalmas csodák, 3000-es keresztség egy nap alatt, de ami a tíz nap alatt történt a felházban, nagyon jelentős volt, ha nem jelentősebb, mint az, ami utána történt.

A tanítványok nagy szükségét érezték a „szent kenetnek”, ezért az Úrhoz kiáltottak, hogy tegye őket alkalmassá az előttük álló nagy munkára. De nem álltak meg itt. Igazi bűnbánatban megalázták szívüket, félretették hibáikat és nézetletéréseiket, félretették a felsőbbség iránti vágyukat és még a vagyonukat is megosztották egymással (elképzeled, hogy milyen lenne az, ha ezt megtennénk ma?). Ezen felül megbánták azt, hogy szomorúságot okoztak Mesterüknek, megvallották hitetlenségüket, Krisztus életén és szavain elmélkedtek. Egyre közelebb és közelebb kerültek Istenhez és egymáshoz, és komolyan vágytak arra, hogy lelkeket mentsenek. És mi lett az eredmény? Az ég megnyílt, és a Szentlélek áldása soha nem látott mértékben töltetett ki rájuk (Lásd: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 23-24. oldal.)

Nemrégen néhány kollegámmal összefogtunk egy szolgálati kezdeményezésben, de nem sok sikerrel, és sok vita is volt közöttünk arról, hogy a munkát miként kellene végeznünk. Végül rájöttünk a tévedésünkre, néhány órát imádsággal töltöttünk, és azzal, hogy megvallottuk egymásnak bűneinket. Ezek után olyan erőt kaptunk, és olyan egység lett közöttünk, hogy a munkánk hatalmasan haladt előre, és a Menny áldását éreztük. Ez csak egy kis példa arra, hogy Isten mit akar tenni mindannyiunkért. Ami pünkösdkor történt, az csak egy kis előíze annak, ami ezután történni fog. De azért, hogy ez megtörténjék, nekünk, mint népnek egységre kell jutnunk. Félre kell tennünk a nézeteltéréseinket, és helyre kell hoznunk tévedéseinket.

Ellen White ezt írja: „Sokan vannak, akik hisznek az Úr ígéreteiben, és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják magukat a Szentlélek vezetése és az isteni erők ellenőrzése, uralma alá. Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon bennünket” (Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 579. oldal).

Melody (Melodious Echo) Mason
író, ARME Imaszolgálatok vezetője


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése