2015. január 26., hétfő

Mai szakasz: János 18

Jézus tudja előre, mi fog történni vele (3. vers). Letartóztatása, Péter tagadása, Júdás árulása, a látszatper, mind be kellett, hogy teljesedjen.

Ironikus, hogy Jézus és tanítványai abba a kertbe vonultak vissza, ahol egyébként is gyakran megfordultak, és ott találkoztak egy katonai csapattal, amit Júdás vezetett. Az áruló csók után következik Jézus letartóztatása, és két alkalommal jelenti ki: „Én VAGYOK”. Ugyanakkor Péter kétszer tagadta le, hogy ismeri Jézust, mondván: „Nem vagyok.” Péter azonban csak harmadik tagadása tanulja meg a leckét, hogy teljesen átadja Jézusnak az élete fölötti uralmat. Te már megtanultad, miként tedd Jézust szíved Királyává, hogy Ő uralja életedet, vagy még mindig tagadásban élsz? Egyesek csak ajkukkal vallják meg, de életükkel nem szolgálják Őt, ami szintén tagadás. Jézus nem egy használati tárgy, amit csak szükség esetén veszünk igénybe. Jézus sosem mondta: „Add nekem a szívedet, és tégy úgy, mintha nem ismernél engem, és mindazt, amit tanítottam.” EGÉSZ lényünket akarja, hiszen Ő is TELJES lényét áldozta fel értünk.   

Három „kihallgatás”. Az első Annás előtt történt, aki a főpap, Kajafás apósa volt. Kajafás szájából hangzott el a következő kijelentés: „jobb, hogy egy ember vesszen el a népért.” Amikor Annás hallgatta ki Jézust, Ő őszintén válaszolt neki. Erre az őrök közül az egyik arcul csapta Jézust. Az igazság néha fáj!

Jézust Kajafástól a római kormányzó, Pilátus elé vezették, aki még több kérdést tett fel Jézusnak. Pilátus nem szeretett két tűz között lenni. A legfontosabb kérdése ez volt Jézushoz: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus így válaszolt neki: „Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak” (36. vers). Pilátus tovább kérdez. „Király vagy-é hát te csakugyan?” Jézus válasza: „Te mondod… Én azért születtem,… hogy bizonyságot tegyek az igazságról.” Pilátus erre felteszi a kérdést: „Micsoda az igazság?” (38. vers). Pilátus számára az volt az igazság, hogy „nem találok benne semmi bűnt” (38. vers). Mégis halálra adta Jézust, mert engedte, hogy a tömeg döntsön egy bűnös és egy ártatlan ember elítélése között.

Mi az igazság? Vajon nem ez a kérdés foglalkoztat minden embert? Gyermekként azt hisszük el, amit mondanak nekünk. Mi felnőttek azonban már kételkedünk mindenben, és kritizálunk szinte mindent, mert már sokszor átéltük, hogy megbántottak, hazudtak nekünk, ránk tapostak, hátba támadtak, alánk vágtak, elárultak… nézzünk szembe a ténnyel: ez a világ nem egy kellemes hely. 

Jézus arra hív, hogy lépjünk be az Ő Igéje igazságának a világába, ami a szeretet, a tisztaság és a nyugalom világa. Isten ezt akarja nekünk!


Christopher Bullock
lelkipásztor, Atlanta, Georgia
Észak-amerikai Divízió


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése