2015. április 26., vasárnap

Mai szakasz: Filippi 2

Ebben a fejezetben Pál megmutatja nekünk azt, hogy az ő szeretete hogyan lehet teljes, és a mienk is Jézus Krisztus példája által. Pál öröme a gyülekezet tagjaitól származik, akik céljaikban egyek (2. vers).

Az alázat azt jelenti, hogy önzetlenek vagyunk, és mások érdekeit a magunkéi fölé helyezzük. Ez az öröm képlete: tedd Jézust az első helyre, ez után jöjjön mindenki más, és utoljára te. Ez annyira ellene mond egy olyan világnak, amely azt mondja, hogy nekem kell az elsőnek lennem. Az emberiség önzéséből azonban hatalmas szenvedés fakad. Az egyik legjobb példa a vezetés közbeni dühöngés.  

Keresztényként hogyan tapasztalhatjuk meg az örömöt? Az öröm annak a változásnak az eredménye, hogy önközpontú lényből Krisztus-központúvá válok. Valaki egyszer ezt mondta: „Az, aki önmagában és önmagáért él, képes arra, hogy tönkretegye azt, akiért él.” Ezzel ellentétben, a keresztény behívja Jézust az ő életébe, hogy az ő példaképe legyen.

Arra hívattunk, hogy úgy szeressünk és olyan alázatosak legyünk, mint Jézus, egy olyan kultúrában, amely az ént teszi az első helyre. A „selfie-k” –önmagukról készített képek – majdnem világméretű jelensége jelzi azt, hogy milyen korban élünk. Közülünk egyeseknek nagyon nehéz mások érdekeit a sajátjuk elé helyezni. De Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amire nekünk is törekednünk kell (5. vers).  

Arra kell igyekeznünk, hogy Jézus példáját kövessük, és olyan alázatosak legyünk, mint Ő (5-7. vers). Jézus a mi érdekeinket az Övé fölé helyezte, megüresítette önmagát, és a legalacsonyabb emberi formát vette fel, amikor rabszolgaként meghalt a kereszten.

Pál két példával fejezi be a fejezetet, akik mások érdekeit az övéik elé helyezték: Timóteus és Epafróditust. Önfeláldozó szolgálatuk egy olyan időben érkezett, amikor az emberek a maguk hasznát keresték (21. vers), éppen úgy, ahogyan manapság is. Milyen bátorító az a tudat, hogy örömet tudunk szerezni másoknak azzal, ha szükségleteiket a mienk elé helyezzük!


Edward A. Appollis 
Helderberg Főiskola
Dél-Afrika


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése