2015. április 29., szerda

Mai szakasz: Kolossé 1

Véleményed szerint ki a legfontosabb személy abban a városban, ahol élsz? Vagy éppen a megyédben, vagy az egész országban? Ki a legfontosabb személy az egész világon? Mi alapján döntenéd el, hogy ki a legfontosabb? Milyen tulajdonságok és értékek tesznek valakit igazán jelenős személyiséggé? A rangjuk, a vagyonuk, vagy valami rendkívüli dolog, amit megtettek a városodért, a megyédért, az országodért, vagy a világért? Még egy kérdés: Ha egy ilyen fontos ember személyes érdeklődést mutatna irántad, mit éreznél, mit  jelentene ez számodra?

A Kolossébeliekhez írott levél 1. fejezetében Pál apostol azt a személyt mutatja be, aki a lehető legmagasabb pozíciót tölti be az egész világegyetemben, akinek a legnagyobb a vagyona, és valami olyan különleges dolgot tett, aminek a hatása a mai napig érezhető a Mennyben és a Földön, és aki olyan közel akar lenni hozzád, amennyire csak lehetséges.
Mielőtt felsorolná a világegyetem legfontosabb Személyének tulajdonságait, és beszélne az irántunk tanúsított megfoghatatlan figyelméről, Pál bátorító sorokat intéz a Kolossébeli hívőkhöz. Elismeri hitüket, szeretetüket és reménységüket, majd tudatja velük, hogy imádkozik értük (3-1 vers). Emlékezteti őket, hogy Krisztus vére által megszabadultak a sötétség hatalmától, és átvitettek az Isten Fiának országába (13-14. vers).

Pál ezután Jézus Krisztus személyének egyetemes jelentőségére irányítja a figyelmet. Krisztus felette áll minden teremtménynek, és az Atya Istennel teljességgel azonos személyként nyilatkoztatja ki Őt (15. vers). Ő teremtett és birtokol mindent, láthatót és láthatatlant egyaránt (16. vers). Létezett mielőtt bármi megteremtetett – „Ő előbb volt mindennél”, és Ő tart mindent egyben – „minden Ő benne áll fenn” (17. vers). Nem pusztán emberek vezetik az Egyházat. Ő maga – mint az Egyetlenegy, Aki kiérdemelte mindenekben az elsőséget – vezeti az Egyházat (18. vers). Ő egészen Isten, és kereszthalála által emberek megbékülhetnek Istennel, és mint maradéktalanul szentek és hibátlanok jelenhetnek meg Őelőtte, ha mozdíthatatlan elkötelezettséggel mindvégig hűségesek maradnak Hozzá (19-23. vers).

Ezután Pál egy dicsőséges titkot is feltár. Ez a végtelen hatalomnak, gazdagságnak és szüntelen tevékenységnek örök Istene bennünk akar élni. (7. vers). A világegyetem legfontosabb személye figyelmet tanúsít irántunk, és olyan közel szeretne lenni, amennyire csak lehetséges, mindazokhoz, akiket vérén megváltott.

Milyen sokat jelent ez ma számodra?

   
Kenneth Norton
Collegedale, TN Adventista Gyülekezet
Egyesült Államok
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése