2014. július 26., szombat

Mai szakasz: Ezékiel 29

Nem Babilon volt az egyetlen hatalom, amellyel Jeruzsálem Ezékiel napjaiban paráználkodott. Egyiptom is egy ilyen volt. Ha labda vagy két nemzet között, akkor időnként kénytelen vagy az egyik elnyomóval szövetségre lépni a másikkal szemben. Az egyiptomiak mégis Júda ellen fordultak, csakúgy, mint a babiloniak. Jeruzsálem miatt Egyiptom olyan lett, mint egy nádszál a Nílus partján. Ha rá támaszkodsz, összetörik.

Egyiptomnak meg kell fizetnie az árat. Olyan, mint egy a hatalmas krokodilok közül, amelyekről híres. Félelmetes, mégis fogságba hurcolják, teste pedig vadállatok prédájára adatik. Magának tulajdonította a Teremtő erejét. Mindenki megtudja, hogy Jahve a Nílus teremtője, nem pedig Egyiptom, amikor városai 40 éven át szenvednek majd, ahogy Júda városai tették 70 évig.

Mindazonáltal Isten helyreállította Egyiptomot, ahogy azt Júdával is tette. Milyen kegyelmes Ő! Népe soha nem támaszkodik többé a nádszálra. Meggyógyulnak bálványimádó szokásaikból.

Ez a fejezet két jövendölést tartalmaz majdnem 70 év eltéréssel közöttük. Az 1-17. versek általánosabb képet adnak, míg a 17-21-ig tartó szakasz konkrétabb. Nabukodonozor ostroma Tírusz felett hosszúra nyúlt, kevés kincset hagyva neki és katonáinak. Egyiptom több mint elegendő kárpótlás ezért a veszteségért. Izrael azonban erőre lel és tudja, ki is igazán Jahve.

Látjuk az isteni kezet a nemzetek felemelkedésében és elbukásában. Útjai kifürkészhetetlenek, de nem önkényesek vagy megfontolatlanok. Végül mindenki annak ismeri majd Istent, aki Ő valójában.

Ha életünkben minden hamis szövetséges olyan, mint a törött nád, mit teszünk? Megtanulunk ráhagyatkozni a láthatatlan Isten erős karjára, hogy ne hagyjuk magunkat legyőzni a látható emberi erőtől?

Ross Cole
egyetemi adjunktus
Avondale College, Ausztrália
Fordította: Kóczián Ágnes


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése