2014. július 28., hétfő

Mai szakasz: Ezékiel 31


Ezékiel által Isten ezt a figyelmeztető üzenetet küldte Egyiptomnak: Ne hidd, hogy ez veled nem történhet meg! Gondolj Asszíriára, a hatalmas fára, amely mindennél csodálatosabb volt, még Isten kertjében is, mégis elesett, és összeomlása kihatott az egész erdőre. 

Micsoda áldás lehet egy fa! Gyümölcs, árnyék, otthon a madaraknak, és hasznos faanyag. A Szentírás nem ellensége a földi kormányzatoknak, csak egyszerűen arra szólítja fel őket, hogy saját igazi szerepüket töltsék be az „erdőben”, és hagyjanak fel a büszkeséggel.

A történet ismerős. Nabukodonozort kivágták, mint egy fát, de törzsét vas- és ércláncokkal kötözték össze, hogy életét megőrizzék. Hét év elmezavar után azonban visszahelyezik trónjára (Dániel könyvének 4. fejezete).

Dávid háza sem más. Isai törzsökéből új élet tör elő (Ézs 11:1). Ez leginkább Dávid igaz Fiára, a Názáreti Jézusra, a Messiásra igaz. Az Ő országának soha nem lesz vége.

Jézus úgy beszélt a föld országairól, mint fákról. Emlékezzünk arra, amikor az Ő országát egy mustárfához hasonlította: „Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében; Amely kisebb ugyan minden magnál; de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállnak az égi madarak, és fészket raknak ágain” (Mt 13:31-32).

Micsoda? Az apró mustármag az erdő királya lesz, még a magas cédrusfáké is? Igen, valóban. Ugyanúgy, ahogy az egyszerű kő szétzúzza az értékes fémekből készült szobrot Dániel 2. fejezetében, úgy ez az ország is emberi erő és hivalkodás nélkül érkezik Máté 13. fejezetében, az általa hozott áldást viszont nem lehet elrejteni.

Amint ma a „cédrusok” kísértenek és vonzanak bennünket, bárcsak megmaradna a Jézus Krisztusban, Isai igaz fiában való hitünk!

Ross Cole adjunktus
Avondale College, Ausztrália

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése