2015. március 26., csütörtök

Mai szakasz: 1 Korintus 12

Ebben a fejezetben Pál a tudatlanság"  ellen tanácsolja a korinthusi gyülekezetet (1. vers). Ez eszembe juttatja C.S. Lewis kijelentését a Keresztény vagyok című könyvében, ahol a hívőket a bölcsesség elvére emlékezteti:

A bölcsesség nem más, mint a gyakorlati józan ész, amelynek segítségével az illető veszi magának a fáradságot, hogy átgondolja, mit fog tenni, és nagy valószínűséggel mi lesz annak az eredménye. Manapság az emberek aligha gondolnak a bölcsességre, mint az egyik »erényre«. Sőt, mivel Krisztus azt mondta, hogy csak akkor mehetünk be az ő országába, ha olyanok leszünk, mint a gyermekek, sok keresztény úgy képzeli, hogy ha valaki jó, nem számít, hogy együgyű. Ám ez félreértés! Először is a legtöbb gyermek nem csekély »bölcsességet« tanúsít, amikor valami olyat csinál, ami igazán érdekli, s azt igazán okosan eszeli ki. Másodszor, ahogy Pál rámutat, Krisztus nem úgy értette, hogy értelmileg maradjunk gyermekek, intelligenciánk tekintetében, sőt éppen ellenkezőleg. Nemcsak azt mondta nekünk, hogy legyünk »ártalmatlanok, mint a galambok«, hanem azt is, hogy legyünk »bölcsek, mint a kígyók«. Krisztus gyermeki szívet, de felnőtt fejet kíván tőlünk. Azt akarja, hogy egyszerűek, céltudatosak, szeretetre méltók és taníthatók legyünk, mint a jó gyermekek, de azt is, hogy értelmünk minden szikrája készenlétben és elsőrendű harckészültségben legyen... Mindenki, aki őszintén igyekszik keresztény lenni, hamarosan úgy találja, hogy esze élesebb lett" (108-109. oldal).  

Így a fejezetben illusztrált lelki ajándékok el kell, hogy vezessék a keresztényt a bölcsesség erényéhez, és ahhoz, hogy használják józan eszüket. 

Egy másik fontos kérdés, ami zavarta a hívőket az, hogy egyesek, akik azt állították, hogy Isten Lelke által beszélnek, Jézust átkozottnak nevezték, vagy átkozták Jézust (3. vers). Sok éven keresztül gondolkoztam ezen szöveg gyakorlati értelmén és Pál tanácsán az ilyen emberek ellen. Bruce Winter teológus felfedezett legkevesebb 27 ősi átok táblácskát. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy Pál intette a korai keresztény hívőket, hogy ne kérjék Jézust, hogy átkozza meg ellenfeleiket. A keresztény közösség egy szorosabb közösségre kell, hogy elvezessen, amelyben nincs helye a lelki erőszaknak az által, hogy a gyülekezet tagjai Jézust és a keresztény teológiát arra használnák, hogy egymásnak ártsanak.

Pál a lelki ajándékok sokféleségére is emlékezteti a hívőket, amit a Szentlélek idéz elő (4-11. vers). Ezek együttesen elvezetnek a nevezetes szakaszig, amely összehasonlítja a lelki ajándékokat az emberi testtel (12-31. vers). Mindennek az eredménye az, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok" (25. vers). Felismerve azt, hogy mindenkinek egyedi lelki ajándékai vannak és az a szükségletünk, hogy a legjobbat adjuk testvéreinknek; ez az igazi kiváltképpen való út" (31. vers). Ennek eredményeként megtanuljuk, hogy hogyan lehetünk sokkal szeretőbb és szeretetre méltóbb keresztények" (Ministry of Healing, 470. oldal).

Michael W. Campbell, Ph.D
tanársegéd, történelem és teológiai tanszék
Nemzetközi Adventista Felsőoktatási Intézet
Fülöp-szigetek


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése