2015. március 29., vasárnap

Mai szakasz: 1 Korintus 15

Pál miután egy sor gyülekezeti nehézséggel foglalkozott, arra bátorítja a korinthusi keresztényeket, hogy tartsanak ki amellett az ige mellett, amelyet hirdetett nekik (2. vers). Üzenetének középpontjában található az a tény, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon” (3-4. vers – új prot. ford.). A korai apostolok közösen tettek bizonyságot Krisztus halála és feltámadása hitelességéről.

A korinthusi gyülekezetet aggasztotta a feltámadás mikéntje (12-19. vers). „hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása”?  Más szavakkal, ha Krisztus nem támadt fel, halálának nincs semmi értelme (14. vers). A halottak állapotáról szóló üzenet világos: amikor valaki Krisztusban való hitben hal meg, alszik az igazak feltámadásáig, amely Jézus visszatérésekor fog megtörténni (18. vers).

Ázsiai misszionáriusként tapasztaltam, hogy a legvitatottabb világnézeti kérdés a halállal kapcsolatos. Két egyetemista diákunk fiának nem régen bekövetkezett halálesete emlékezetett erre ezen a héten, amikor ezt az áhitatot írtam. A válság pillanatában hajlunk arra, hogy visszatérjünk ahhoz, ami megszokott volt számunkra. Sok fiatal megkérdezte tőlem, amikor a temetésre készültem, hogy valójában mi is történik, amikor az ember meghal. Sok más vallás hívei, úgymint a buddhisták, hinduk, sőt még a római katolikusok is úgy képzelik el a lelket, mint ami ott lebeg a halott test körül. A Biblia üzenete azonban egyértelmű: amikor egy ember meghal, alszik Jézus második eljöveteléig. Csak Jézusnak van hatalma életet visszaadni. Minden más tanítás téves, és azt hinni, hogy a szellemek lebegnek a holtak fölött, egyenesen démoni.    

Végül „mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (26. vers). Ez az áldott reménység, amelybe mindannyian belekapaszkodunk, miközben várjuk a nagy találkozást Jézus második eljövetelekor. Pál ezt mondja: „Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk” (51-52. vers). A halál és a bűn soha nem képezte Isten tervének részét. „De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (57. vers).


Michael W. Campbell, Ph.D
tanársegéd, történelem és teológiai tanszék
Nemzetközi Adventista Felsőoktatási Intézet
Fülöp-szigetek


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése