2015. május 24., vasárnap

Mai szakasz: Filemon 1

Filemon levele az átalakulásról szól. Ezt a rövid levelet a maga 25 versével azzal foglalhatnánk össze, amit a „filemoni elvnek” nevezünk: „tedd rendbe a kapcsolatodat Istennel és embertársaddal, és tedd meg azonnal”.

A Filemoni levelet Pál a római börtönből írta (Kr.u. 60 körül), és ez az apostol legrövidebb levele. A levél drámai felszólítást intéz Filemonhoz, hogy bocsásson meg Onésimusnak, szökött rabszolgájának. Pál felhívását tovább bonyolította az a tény, hogy távozásakor Onésimus értékeket lopott el. Rómában találkozott Pállal, akinek missziós tevékenysége folytán megtért, és megvallotta bűnét. Ezek után Pál és Onésimus egy kitűnő, de etikus stratégiát dolgozott ki a dolgok rendbetételére. 

Onésimus eldöntötte, hogy önként visszatér Kolosséba Tikhikus és a Filemoni levél kíséretében (Kol 4:7-9). A levél célja, hogy megkérje Filemont, béküljön meg Onésimussal és egyengesse a visszatérését, valamint a szabadsághoz vezető útját. Az a tény, hogy levelet a Kolossébeli gyülekezetben is fel kellett olvasni, gyakorlatilag azt bizonyítja, hogy milyen fontos a keresztények között a megbocsátás, amely Isten megbocsátásán alapul. Ugyanebben a levélben, bár burkoltan, de Pál utal arra, hogy keresztény összefüggésben a rabszolgaság fenntarthatatlan.      

Noha a megbocsátás szót magát a Filemoni levél nem említi, burkoltan mégis szerepel benne. A levél tele van zsúfolva erőteljes elvekkel és egy esettanulmánynak tekinthető a megbocsátásról. Azt is körvonalazza, hogy úgy a sértő, mint a sértett, hogyan viszonyuljon a rendezés és a kártalanítás kérdéséhez. Minden alkalmazott teológiai elvet alátámaszt a tettre szólítás, a "filemoni elv".    

A „filemoni elv” életeket változtatott meg akkor, és életeket változtathat meg most.

Delbert W. Baker
a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának alelnöke
Egyesült Államok


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése