2015. május 25., hétfő

Mai szakasz: Zsidók 1

A Zsidókhoz írott levél arra az időre emlékeztet, amikor egy gyönyörű lánnyal találkozgattam, aki később a feleségem lett. Két évig távol éltünk egymástól. A telefonálgatás bár drága volt, értékes volt számunkra. (Az internet és e-mail, akkor még nem léteztek). Így, amikor arról értesítettek, hogy Alma hív, lerohantam a lépcsőn a harmadik emeletről, ahol laktam, hogy biztos legyek, nem késem le a hívást. 

Ez a fő pont, amit a Zsidókhoz írott levél kihangsúlyoz: „...ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” (1-2. vers). Milyen csodálatos lehetett a hűséges zsidóknak ez a hír! A legutóbb több évszázaddal régebben szólt hozzájuk Malakiás prófétán keresztül.

Isten üzenete két szempontból is fontos: a hírnök és az üzenet szempontjából is. A 3. és 4. vers a Fiúra, a hírnökre összepontosít. Hét kijelentést találunk Róla. Egyesek a lenyűgöző tetteire utalnak (teremtés, a világ fenntartása stb.), mások viszont arra a bámulatos tényre, hogy a Fiú egy az Istennel. Ez az egység fontos, mert csak az a valaki tudja elmagyarázni azokat a dolgokat, amelyek Isten szíve mélyén vannak, aki egy az Istennel.  

Az 5-14. versek az üzenetre összpontosítanak. A szerző bejelenti, hogy „ezekben a végső időkben” Isten beteljesítette ígéretét: megalapította országát azzal, hogy trónra ültette Jézust az Ő jobb keze felől (2Sám 7:13; Dán 2:28; 10:14). Az 5-14. versek Jézus megkoronázására utalnak, s arra, hogy Ő örökkön-örökké az angyalok fölé emeltetett. Az 5-7. versek kijelentik, hogy Jézus a királyi Fiú a dávidi szövetség teljesedéseként (2Sám 7:14), az angyalok pedig szolgák, akik imádják a Fiút és engedelmeskednek Neki. A 8-12. versek megemlítik, hogy a Fiú teremtette a világot, az Ő tulajdona a trón és a királyi pálca örökre, és az angyalok szolgák az Ő parancsnoksága alatt. Végül a 13-14. versek kijelentik, hogy a Fiú az Atya Isten jobbján ül, és az angyalok küldöttek, akik a Ő céljait szolgálják.  

Mélyen megindító az a gondolat, hogy Isten az Ő Fiát használja arra, hogy szóljon hozzánk és hívjon bennünket, hogy térjünk vissza Hozzá. Ha Ő nem sajnált semmilyen erőfeszítést és árat, hogy eljuttassa az üzenetet hozzánk, nekünk rohannunk kell hozzá, nehogy lemaradjunk az üzenetről.

Felix H. Cortez
Andrews Egyetem
Egyesült Államok


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése