2015. május 28., csütörtök

Mai szakasz: Zsidók 4

A zsidókhoz írt levél 4. fejezete két fontos intés üzenetét közvetíti számunkra: „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba…” (11. vers), és „Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez…(16. vers).

A nyugalom olyan dolog, amit nehéz megtalálnunk. Nekünk legalább két dolog szükséges hozzá. Először is a jól végzett munka öröme, másodszor az érzés, hogy tökéletesen gondoskodtunk a jövőnkről. Bár igaz, hogy időnként kiveszünk néhány nap szabadságot pihenés, „nyugalom” céljából, de melyikünk mondhatja el magáról, hogy bevégezte a munkáját és tökéletesen gondoskodott a jövőjéről? Ezért szólít Isten nem egyszerűen csak pihenésre, hanem az Ő nyugodalmába hív bennünket (1-11. vers). Ez a kegyelem nyugodalma, ahol olyasmit élvezhetünk, amit csakis Isten adhat.

Az 1-5. versek elmondják, hogy Izrael népe azért nem lépett be ebbe a nyugodalomba, amikor elérték Kánaán földjét, mert az csak igaz hit által érhető el. Nem földrajzi területre utal, hanem arra a pihenésre, amit Isten a teremtéskor alkotott, a szombatnapra, amikor tökéletes munkája végeztével, mellyel tökéletes jövőt biztosított számunkra, Ő is megpihent.

A 6-11. versek szerin ez a nyugodalom ma is hit által érhető el. A 9. versben az apostol a szombatnapi nyugalomként írja le, mert hit által minden szombaton a miénk lehet Isten tökéletes munkája és rólunk való tökéletes gondoskodása. Nem mi dolgoztunk meg érte. Ez a kegyelem nyugodalma, amit hit által fogadhatunk el.

A 14-16. versek arra buzdítanak, hogy a mennyei Szentélyben közelítsünk Istenhez. Ez nem újabb meghívás, hanem ugyanaz, mint az előző versekben, hiszen az Ószövetségben is Isten nyugalma helyének nevezik a templomot (2Krón 6:41; Ézs 66:1; Zsolt 95:11). Igen, amikor Istent dicsőítjük, magunk mögött hagyjuk félkész munkáinkat és legjobb esetben a jövőről való részleges gondoskodásunkat is, és hit által elfogadjuk Isten tökéletes munkáit és tökéletes gondoskodását. Ismétlem, ez a kegyelem nyugodalma.

Nem kell a következő szombatig várnunk e nyugalom megtapasztalásához. A kegyelem nyugalma ma is elérhető hit által mindazoknak, akik Őbenne hisznek és bíznak.

                                        Felix H. Cortez 
Andrews Egyetem
Hetednapi Adventista Teológiai Szeminárium
Egyesült Államok
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése