2015. május 21., csütörtök

Mai szakasz: Titusz 1

Titusznak, Krisztusban testvérének és munkatársának írja Pál ezt a rövid levelet egy világos céllal: hogy bátorítsa, tanítsa és figyelmeztesse fiatal barátját Krisztus ügyében.

Pál a lelki feddhetetlenség gyakori témájával kezdi és fejezi be ezt a fejezetet. Az első versben arra emlékeztet bennünket, hogy az igazságnak kegyességgel kell párosulnia Krisztus követőjének az életében. Egy olyan életben, amely magáévá teszi az igazságot és istenfélő magatartásban nyilvánul meg, egy olyan életben, amelyet az örök élet reménységében és bizonyosságában élnek (2. vers). Az ilyen élet, amely ezeken alapszik, kegyelemmel, irgalommal és békével teljes (4. vers). Krisztus kételkedő tanítványaiból hiányzik a lelki egészség. Ők kijelentik, hogy ismerik és szeretik Istent, ám életük és tetteik másról tanúskodnak. Ahelyett, hogy szeretetből engedelmeskednének és követnék Istent, engedetlen életet élnek, ami Pál szerint, alkalmatlanná teszi őket minden jó cselekedetre (16. vers).

A lelki feddhetetlenségre hívó intések között Pál kihangsúlyozza azokat a tulajdonságokat, amelyeket a gyülekezet vezetőinek be kell mutatniuk - különösképpen a menny elveivel harmonikus életet (5-15. vers).

Hogyan igazodik az életed ahhoz, amit az Isten iránt való hűségről vallasz? Vajon az, amit beszélünk, összhangban van-e azzal, ahogyan élünk? Legyen a napod békével teljes, ahogyan készségesen átadod magad Krisztusnak, a lelked szerelmesének.

Bob Folkenberg, Jr.
Kínai Misszió Unió
Fordította: Marosán Réka


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése