2015. május 27., szerda

Mai szakasz: Zsidók 3

Ahogy a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetét olvassuk, és Izrael népének pusztai vándorlására gondolunk, az elvesztegetett hatalmas lehetőségre, hogy beléphettek volna az ígéret földjére, talán megkísért bennünket a gondolat, hogy mi az ő helyükben másként cselekedtünk volna.

A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy „ma” pontosan ugyanez a lehetőség áll rendelkezésünkre. Ha akarjuk, akkor beléphetünk az Ő nyugodalmába – ebben a pillanatban.

A hívás két egymással ellentétes példa szövegösszefüggésében rejlik. Az első 6 versben főpapunk, Jézus példájáról olvashatunk, aki hűséges a maga háza felett. Ez a szakasz arra a próféciára utal, amit az „Isten embere” mondott el Élinek, az idős főpapnak, aki hosszú ideig szolgált a bírák korában, Izraelben (1Sám 2:35). A prófécia szerint Éli nem becsülte Istent, mert nem intette és zabolázta meg fiait rossz cselekedeteik miatt, ezért Isten „kivágja” leszármazottait, akik nem örökölhetik a papi szolgálatot, és helyettük egy másik, hűséges főpapot hív el, hogy ő szolgáljon felkentje előtt mindörökké. Ez akkor teljesedett, amikor Salamon elűzte Abjátárt a szolgálatból, és Sádókot nevezte ki a helyére (1Kir 2:26-27). Mindazonáltal, Salamon és Sádók csupán előhírnökei voltak az eljövendő Jézusnak, aki a hűséges és igaz Király és Főpap Isten háza felett.

A másik, ellentétes példa Izráel pusztában vándorló népe. Látták, ahogy Isten megmutatta erős karját, és csapásokkal sújtotta Egyiptomot önteltsége miatt. Száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren, mennyei mannát ettek és sziklából fakadó vizet ittak vándorlásuk 40 esztendeje alatt - s mégis megkeményítették a szívüket.

Miért bukott el Izrael ott, ahol Jézus győzedelmeskedett? Úgy gondolom, hogy a "bűnnek csalárdsága" miatt. A bűn arra csábít, hogy egyetlen dolog számít - a „ma”. Amikor a „ma” biztonsága veszélybe kerül, hajlamossá válunk elfeledni Isten múltbéli gondviselését és jövőre vonatkozó ígéreteit, mert a jelen szorító igényei eltérítik figyelmünket. Isten ugyanakkor a 95. zsoltár szavai szerint arra hív bennünket, hogy ezzel épp ellentétesen cselekedjünk. Arra késztet bennünket, hogy törjük szét a jelen sürgetésének béklyóit, és ne legyünk a jelen rabszolgái, hanem „ma” emlékezzünk a gondviselésre, amit Isten tanúsított a múltban, és hordozzuk elménkben jövőre vonatkozó ígéreteit. És akkor, és csakis akkor, belépünk az Ő nyugodalmába.

Felix H. Cortez
Andrews Egyetem
Egyesült Államok
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése