2015. május 23., szombat

Mai szakasz: Titusz 3

Pál bizonyára hallott azokról a nehézségekről, amelyekkel Titus szembenézett Kréta szigetén. Az első két fejezethez hasonlóan Pál újra bátorít minden hívőt, hogy éljenek a menny elveinek alárendelt életet. Az ilyen élet magába foglalja az ország törvényeinek és szabályainak való engedelmességet, magába foglalja a nyelv megzabolázását (2. vers), azt az eszközt, amelyet a leggyakrabban alkalmazunk ellentétek és konfliktusok szításában (Jak 3:5-6).

Pál arra is kéri Titust, hogy állítsa le a haszontalan és jelentéktelen teológiai kérdések feletti értelmetlen vitákat. Ezek általában több hőt termelnek, mint világosságot (9. vers). Pál arra bátorítja Titust, és bennünket is, hogy messziről kerüljük el azokat a megoszlást okozó embereket, akik csak annak élnek, hogy konfliktusokat és háborúskodásokat gerjesszenek.

Pál azonban a korábbi fejezethez hasonlóan nem tehet mást, mint visszatér ahhoz az alapvető igazsághoz, hogy nyelvünk megzabolázásának, a vitatkozásoktól való távolmaradásnak, a hatósági törvényeknek való engedelmességnek az indítéka a szívbéli szeretetben és az örök élet iránti hálaadásban található, amelyet Jézusban és Jézus által kaptunk meg (4-7. vers). 

Az örök élet ígéretének örököseiként, a mi életünknek telve kell lennie jó cselekedetekkel, amelyek a Jézusban való élet természetes következményei (8. vers). Éjünk ma bátran Jézusért. Fényünk ragyogjon az emberek előtt, hogy megismerjék és dicsőítsék ennek a csodálatos világosságnak a Forrását – a mi mennyei Atyánkat (Mt 5:16)!

Bob Folkenberg, Jr.
Kínai Misszió Unió


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése